Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energetické léčitelství 2. část

 

Definice léčitele

Dvě úrovně léčitele co do dovednosti

Působení léčitele je tedy založeno na nastolení energetické rovnováhy v organizmu a to dodáním, odnětím, nebo přesměrováním energie. Ostatně stejným mechanizmem uzdravuje i lékař, ale často oklikou, viz.
příklad Vzájemného energetického propojení orgánů.

V žádném případě však nechci říci, že je medicína k ničemu. Lékaři a léčitelé se vhodně doplňují.

Léčitel s “vyšším léčitelským vzděláním” si navíc určí místo energetické nerovnováhy, což mu umožní působit přímo na příčinu onemocnění. Nemusí tedy spoléhat na energetický autoregulační systém organizmu (viz. Mechanizmus automatického vyrovnávání energetických potenciálů v lidském těle), nebo být tímto systémem omezen.

Test

A teď malý test:

Co si myslíte, že je důležitější, buď:

  1. stanovit správnou lékařskou diagnosu (tj. zjištění, který orgán, nebo systém v organizmu špatně funguje) třeba za pomocí senzibila, aby bylo patrno, co se má léčit, nebo
  2. obrátit se na léčitele a nenaléhat na něj, aby stanovil lékařskou diagnosu a nechat ho působit, byť vedle lékaře, nebo
  3. nechat léčitele, aby si stanovil vlastní takzvanou energetickou diagnosu a nenaléhat na léčitele, aby Vám sdělil, který že to orgán nebo tkáň je ve Vašem těle fyzicky poškozena a třeba při tom se nechat vyšetřit ba i léčit lékaři.

Odpověď:

a) b) = Vaše odpověď svědčí o tom, že jste problematiku léčitelů a lékařů zcela nepochopili. Proto se, prosím, vraťte na příklad Vzájemného energetického propojení orgánů.

c) Výborně, Vaše odpověď svědčí o tom, že se v problematice lékařů a léčitelů orientujete, a proto můžete s klidným svědomím dále pokračovat v prozkoumávání těchto stránek

Kdo se může stát léčitelem?

Varování - nepracuj s vlastní energií!

Každý člověk má schopnost k předávání energie. Musí však zejména dát pozor, aby při předávání energie druhým nepracoval s vlastní energií. Mohlo by ho to ohrozit na zdraví i na životě. A aby na pacienta nepřenesl nějakou svoji energetickou nerovnováhu a tím mu nezpůsobil další chorobu.

Pokud léčitel pracuje s vlastní energií, dostavují se tyto průvodní znaky:

  1. Bývá po zásahu unaven, proto je fyzicky omezen na léčení jen určitého počtu pacientů v jednom dni.
  2. Provádí-li energetický zásah na více pacientech v jednom dni, prodlužuje se doba zásahu.

Nepracuje-li léčitel s vlastní energií, tudíž energie, kterou užívá k léčení, jím protéká, je projev přesně opačný.

Se zvládnutím léčitelských dovedností je to stejné jako se zvládnutím hudebního nástroje. Naučit se hrát na nějaký nástroj může každý. V potenciálu může být každý virtuos. Záleží však jen na tom, kolik času věnuje cvičení. Naštěstí pro léčitele je každý léčitelský zásah cvičením. A pokud se užívá bezpečná léčitelská metoda, může léčitel, stejně jako žák první třídy hudební školy, již veřejně demonstrovat svoje umění.

Mechanizmus automatického vyrovnávání energetických potenciálů v lidském těle

Účinek léčitele je založen na schopnosti každého organizmu k vyrovnávání energetické rovnováhy (samoregulace). V lidském ba i zvířecím těle slouží k tomuto účelu energetické dráhy, takzvané meridiány, jež jsou známy hlavně díky východním medicínským technikám, jako jsou hlavně akupunktura a akupresura.
Vnitřní energetické vyrovnání, byť na úkor méně důležitého orgánu, je popsáno ve stati
příklad Vzájemného energetického propojení orgánů a vyrovnání za pomoci energie z vnějšího světa je popsáno v následujícím příkladu.

příklad Automatické doplnění energie z vnějšího prostředí

Princip akupunktury a akupresury
Tři stupně údržbářského systému organizmu
Co předchází nemoci?
Nemoc jako 3. stupeň údržbářského systému organizmu


Játra z nějakého důvodu, třeba špatného složení potravy, jsou přetížena a potřebují tím pádem přísun energie. Propojí se tedy přes meridiány s nějakou povrchovou částí kůže, která může přijít do styku s vnější energií. Tak se mohou aktivovat body, v našem případě jater. Na bod působí nějakým způsobem energie (na chodidla tlak nerovnosti terénu, na obličej a záda např. tepelné záření a na duhovku oka světelné záření, které neproniklo panenkou do oka, tedy fotony, jež se “nestrefily”). Bod tuto energii přemění a pošle prostřednictvím meridiánů postiženému orgánu, v našem případě játrům. Bod je možné také stimulovat uměle, například zahřátím, vpichem jehly (akupunktura), či tlakem (akupresura). To, že je bod aktivní, se projeví jak na jeho citlivosti, tak v případě duhovky na jeho barevnosti. A zde už může zkušený léčitel nebo lékař dle, například takzvané mapy duhovky v pozdějším stádiu stanovit lékařskou diagnosu.  Postižený orgán poté, co získá potřebnou energii, ustane v aktivování svých bodů, což se zase projeví na bodech samých.

Pokud tento způsob selže, například proto, že nechodíte na sluníčko nebo nechodíte v přírodě bosi, “přikročí” organizmus k 2. stupni energetické samoregulace, který je popsán v
Příkladu Vzájemného energetického propojení orgánů, aniž by první systém (přijímání energie pomocí bodů) byl deaktivován. Jestliže selže i tento 2. stupeň, spustí se 3. stupeň, kterým je samoregulace na biochemické úrovni, se kterou už velmi dobře dokáže pracovat oficiální medicína. Bouřlivou samoregulaci na této 3. biochemické úrovni pak nazýváme nemocí či chorobou.

Údržbářský neboli energetický samoregulační systém má tedy tři stupně:

  1. Doplnění energie z vnějšího prostředí za pomocí bodů na povrchu kůže
  2. Vzájemné přelévání energie mezi jednotlivými orgány totožného organizmu
  3. Biochemické procesy

Samozřejmě se také organizmus dokáže “špatné” energie zbavovat a to nejčastěji předáním této energie přes nohy do země. Odnímací schopnost má také voda.

Jestliže potkáte léčitele ve stavu, kdy dochází ve vašem těle k samoregulaci, 1. nebo 2. stupně, může zasáhnout daleko intenzivněji a účinněji a je schopen tak odvrátit nemoc, která se ještě neprojevila na fyzické úrovni. Léčitel vám může pomoci i v případě, že se nemoc již projevila na fyzické úrovni.

Z příkladu je patrno, že nezáleží na části těla, kde léčitel působí, neboť tělo si převede energii tam, kde ji nejvíce potřebuje, protože tělo "samo rozhodne", jak s dodanou energií naloží. Samozřejmě existují techniky jak tělu přikázat, ale je zbytečné je užívat, neboť tělo nikdy nejedná proti svému zájmu, leda že mu to bylo přikázáno špatným programem v podvědomí, který jste si sami vytvořili.

Dalšími dvěma obdobnými příklady toho, že příčina choroby nemusí vězet v orgánu, který vykazuje chorobné příznaky, je:

Příklad Selhání ledvin

Jedné mladé dívce jedna ledvina nepracovala a druhá začínala selhávat. Při několikerém energetickém působení na ledviny byly výsledky neurčité. Při celkovém proměření organizmu byla zaměřena energetická nerovnováha v určitém bodě na hlavě. Zaměřili jsme se tedy na dotyčné místo na hlavě a po prvním zásahu se dostavily první positivní výsledky. Dívka je dnes zcela zdráva.

Spolupracující lékaři pak vyslovili teorii, že došlo k narušení hormonální stimulace ledvin, zřejmě nějakým novotvarem, který, když byl odstraněn léčitelským zásahem, vrátila se tato stimulace ledvin do původáího stavu.

Z příkladu je opět patrno, že zjevná, tedy hmotná příčina onemocnění nemusí ležet v orgánu, který nemoc vykazuje.

Příklad myomů na děloze

Navštívila mě zubní lékařka s potížemi krční páteře. Při běžném stanovení energické diagnosy jsem zaznamenal nerovnováhu v břišní krajině. Při bližším zaměření jsem zjistil, že se jedná o dělohu. Lékařka poté potvrdila, že má objektivně ultrazvukem zjištěno 5 myomů v děloze, a že již má termín operace. Nabídl jsem jí, že nejprve se pokusím odstranit tyto myomy. Lékařka to odmítla s odůvodněním, že to jako léčitel principiálně nemohu dokázat. Abych se raději soustředil na krční páteř, kde mohu působit obdobně jako například medicínou aplikovaná jontoforesa. Působil jsem tedy jen v oblasti krční páteře.

Po několika týdnech mě opět navštívila lékařka s poděkováním, že předoperační vyšetření prokázalo, že má už jen 1 myom, který bude léčen medikamenty.

Z příkladu je tedy patrno, že opravdu nezáleží na části těla, na které léčitel působí, a že tělo si samo převede energii tam, “kde ho bota nejvíce tlačí”, nebo-li tam, kde ji nejvíce potřebuje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

Vladimír Šebek

vladimir.sebek@seznam.cz

Nepřehlédněte


Mail list
Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 51154
Měsíc: 197
Den: 10